nawigacja
Start
Firma
Oferta
Do pobrania
Linki
Kontakt
Zapytania ofertowe
OFERTY PRACY
Realizowane projekty
Zrealizowane projekty
HAGMED
Produkty
Kardiologia Email
 Elektroda diagnostyczna do badań elektrofizjologicznych serca
Sterylne, jednorazowego użytku, sterylizowane promieniami gamma. Zakres rozmiarowy 5 i 6 FG/CH. Pakowane jednostkowo.
 Więcej informacji w karcie katalogowej 

Elektrody do czasowej przezżylnej stymulacji serca
Sterylne, jednorazowego użytku, sterylizowane promieniami gamma. Zakres rozmiarowy 4,5,6 i 7 FG/CH. Pakowane jednostkowo.
 Więcej informacji w karcie katalogowej

EURO DEFI PADS
Elektrody do defibrylacji, kardiowersji, czasowej stymulacji serca i monitoringu EKG.
 Więcej informacji w karcie katalogowej

Zestaw introduktor typ  „PEEL AWAY”
Zestaw introduktor typ  „PEEL AWAY” do wprowadzania elektrod. Zakres rozmiarowy 5 -10,5 FG/CH.
 Więcej informacji w karcie katalogowej

Zestaw introduktor typ  „PEEL AWAY” z wyposażeniem
Zestaw introduktor typ  „PEEL AWAY” do wprowadzania elektrod. W zestawach z elektrokauterem lub kablami do pomiarów progów stymulacji.
Zakres rozmiarowy 7,8,9 FG/CH
 Więcej informacji w karcie katalogowej

Introduktory do wprowadzania elektrod
Sterylne, jednorazowego użytku, sterylizowane tlenkiem etylenu. Zakres rozmiarowy 4,5,6 i 7 FG/CH. Pakowane jednostkowo.
 Więcej informacji w karcie katalogowej
 Kaniule do wprowadzania elektrod
Sterylne, jednorazowego użytku, sterylizowane tlenkiem etylenu. Zakres rozmiarowy 4,5 i 6 FG/CH. Pakowane jednostkowo.
 Więcej informacji w karcie katalogowej

Stymulator do czasowej stymulacji serca typ MIP 801
 Więcej informacji w karcie katalogowej


Stymulator do czasowej stymulacji serca typ EV4543
 Więcej informacji w karcie katalogowej


Stymulator do dwujamowej stymulacji serca typ  4570
 Więcej informacji w karcie katalogowej

 

Zestaw do czasowej stymulacji serca
Skład zestawu:
- Elektrody do czasowej przezżylnej stymulacji serca
- Introduktotr lub opcjonalnie kaniula do wprowadzenia
 Więcej informacji w karcie katalogowejAspekt i higiena przy elektrostymulacji.
- Stabilizator do mocowania elektrody
- Koszulka dekontaminacyjna
- Opatrunek wkłucia
 Więcej informacji w karcie katalogowej

 
Chirurgia Naczyniowa Email

Cewniki jedno-kanałowe do embolektomii
Sterylne, jednorazowego użytku, sterylizowane promieniami gamma.
Zakres rozmiarowy 2,3,4,5,6,7,8,9 i 10 FG/CH. Pakowane jednostkowo.
 Więcej informacji w karcie katalogowej


Cewniki dwu-kanałowe do embolektomii
Sterylne, jednorazowego użytku, sterylizowane promieniami gamma.
Zakres rozmiarowy 5,6 i 7 FG/CH. Pakowane jednostkowo.
 Więcej informacji w karcie katalogowej
 Cewniki do irygacji naczyń
Sterylne, jednorazowego użytku, sterylizowane promieniami gamma.
Zakres rozmiarowy 3,4,5,6,7,8,9 i 10 FG/CH. Pakowane jednostkowo.
 Więcej informacji w karcie katalogowej
 
Mikrobiologia, Laboratorium Email
 Pałeczki do pobierania wymazów.
Sterylne, jednorazowego użytku, sterylizowane promieniami gamma.
 Więcej informacji w karcie katalogowej

Pałeczki w probówkach do pobierania wymazów.
Sterylne, jednorazowego użytku, sterylizowane promieniami gamma.
 Więcej informacji w karcie katalogowej

Pałeczki w probówkach do pobierania wymazów z podłożami transportowymi Amies i Stuart
Sterylne, jednorazowego użytku, sterylizowane promieniami gamma.
 Więcej informacji w karcie katalogowej
 
Gastroskopia Email

Cewniki do ekstrakcji i okluzji
Sterylne, jednorazowego użytku, sterylizowane promieniami gamma.
Zakres rozmiarowy 5,6 - 7 FG/CH. Pakowane jednostkowo.
 Więcej informacji w karcie katalogowej

 
Resektoskopia Email
 Elektrody do resektoskopii  kompatybilne z systemem Storz
Sterylne, jednorazowego użytku, sterylizowane promieniami gamma.
Rozmiar 24 FG/CH. Pakowane jednostkowo.
 Więcej informacji w karcie katalogowej
  Elektrody do resektoskopii  kompatybilne z systemem Olympus
Sterylne, jednorazowego użytku, sterylizowane promieniami gamma.
Rozmiar 24 FG/CH. Pakowane jednostkowo.
 Więcej informacji w karcie katalogowej
 
Radiologia Email

Przedłużacze wysokociśnieniowe
Sterylne, jednorazowego użytku, sterylizowane promieniami gamma.
Rozmiar 12 FG/CH Pakowane jednostkowo.
 Więcej informacji w karcie katalogowej

 
Technika DNA Email

 Zestawy do pobierania materiału genetycznego DNA.
Aplikatory do pobierania materiału genetycznego.
Torebki do transportu pobranych próbek.

Zestaw narzędzi do profesjonalnego pobrania i przesłania pobranego materiału genetycznego.

Szczegóły oferty dostępne w Dziale Handlowym

 
Dreny medyczne Email

Dreny medyczne niesterylne
Rozmiary od 1 do 18 mm, w odcinakch lub w zwoju.
Materiały polichlorek winylu, poliuretan, polietylen, poliamid.
 Karta katalogowa w przygotowaniu