nawigacja
Start
Firma
Oferta
Do pobrania
Linki
Kontakt
Zapytania ofertowe
OFERTY PRACY
Realizowane projekty
Zrealizowane projekty
Sonda
Twoja ocena naszego serwisu:
 
Nowości
HAGMED
Firma Email
 Firma ZTS „HAGMED” powstała w 1990 roku i została założona jako spółka cywilna. Po przekształceniu w 2004 roku zmieniony został jej status na spółkę jawną (data rejestracji w KRS: 06.01.2004). Głównym przedmiotem działalności firmy od samego jej początku była i dalej pozostaje produkcja jednorazowego sprzętu medycznego o znacznym zaawansowaniu technologicznym. Właścicielami firmy są 2 osoby, Kazimierz Tomaszewski i Roman Zając z udziałami po 50%. Firma zatrudnia 31 osób z średnią wieku zatrudnionego poniżej 40 lat. Od momentu powstania, działalność Spółki nigdy nie była zawieszona, a jej sytuacja na rynku jest ustabilizowana.

Spółka konsekwentnie realizuje obrane cele strategiczne, ukierunkowane na zaspokojenie wszystkich bieżących potrzeb rynkowych i dąży do zapewnienia pełnej satysfakcji klientów, w oparciu o inwestycje i inne działania rozwojowe, Przykładem takich działań może być realizowany obecnie w firmie projekt dofinansowany z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - oś priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność przedsiębiorczość działanie III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw (Konkurs nr RPLD.03.02.00-01/08.) Projekt zakłada wdrożenie unikatowej w skali kraju technologii produkcji specjalistycznych elektrod do badań serca.

Wartość eksportu stanowi prawie 30% obrotu firmy. Firma HAGMED od lat uczestniczy w dwóch największych w swej branży imprezach targach  na świecie w (Medica – Compamed w Diselderffie Niemcy i Arab Heath w Dubaju Zjednoczone Emiraty Arabskie). Takie działania marketingowe owocują pozyskiwaniem wiąż nowych rynków zbytu. Istotną pomocą w realizacji tych działań są programy operacyjne, finansowane z budżetu UE na dofinansowanie i na promocję polskich firm w ramach targów i misji gospodarczych, z których HAGMED od lat korzysta. Uczestniczymy również w licznych kongresach, zjazdach i seminariach naukowych, dzięki którym na bieżąco śledzimy tendencje i kierunki rozwojowe w branży. Takie bezpośrednie spotkania z światem nauki i jej problemami wyzwalają i inspirują firmę do nowych wyzwań w obszarze innowacyjności produktu. Właśnie dzięki takim działaniom możemy poszczycić się otrzymanymi 4 Świadectwami patentowymi  i wieloma unikalnymi własnymi rozwiązaniami technicznymi stanowiącymi potencjał firmy.
ZTS HAGMED zgodnie z obrana strategią rozwoju za cel stawia sobie zapewnienie pełnej satysfakcji klientów, poprzez dostarczanie produktów wymaganej jakości, spełniających wszystkie wymagania i oczekiwania odbiorców, zapewniając jednocześnie najmniejszy negatywny wpływ na środowisko naturalne zgodny z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. Potwierdzeniem tych działań są certyfikaty  wdrożonego i konsekwentnie realizowanego Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, zgodnego z normami EN ISO 9001:2000, EN ISO 13485:2003 oraz Dyrektywą Rady 93/42/EEC
Firma aktywnie uczestniczy w lokalnym życiu społecznym środowiska wspierając lokalne imprezy kulturalno sportowe w tym Dni Rawy Mazowieckiej połączone z Nocą Blusową, Rodzinny Rajd Rowerowy itp. imprezy
Doświadczona załoga, nowatorskie rozwiązania techniczne oraz duży potencjał techniczny, umieszczają firmę w sposób trwały w gronie najlepszych podmiotów w branży, potwierdzają to liczne tytuły i wyróżnienia  przyznane firmie przez różne instytucje w kraju jak i na świecie.