nawigacja
Start
Firma
Oferta
Do pobrania
Linki
Kontakt
Zapytania ofertowe
OFERTY PRACY
Realizowane projekty
Zrealizowane projekty
HAGMED
Branżowy program promocji branży produkcji sprzętu medycznego i aparatury Email


Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013
Oś Priorytetowa VI Polska gospodarka na rynku międzynarodowym
Działanie 6.5 Promocja polskiej gospodarki
Poddziałanie 6.5.2 Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji
Branżowy program promocji branży produkcji sprzętu medycznego i aparatury pomiarowej
Tytuł projektu: Wzrost eksportu i konkurencyjności wyrobów firmy HAGMED na rynkach międzynarodowych
Wartość projektu: 322 005,63 zł
Wartość dofinansowania: 241 504,22 zł

Projekt ma na celu zwiększenie udziału sprzedaży produktów firmy na rynkach zagranicznych.