nawigacja
Start
Firma
Oferta
Do pobrania
Linki
Kontakt
Zapytania ofertowe
OFERTY PRACY
Realizowane projekty
Zrealizowane projekty
HAGMED
Aktualnie realizowane projekty Email

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
Oś priorytetowa 01.00.00 Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa
Działanie 01.01.00 Projekty B+R przedsiębiorstw
Poddziałanie 01.01.01 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa
Tytuł projektu: „Opracowanie i wyprodukowanie pierwszej polskiej elektrody ablacyjnej”.
Wartość projektu: 5 766 803,81 zł
Wartość dofinansowania: 3 647 516,74 zł
Cel projektu: Podstawowym celem projektu jest opracowanie, wyprodukowanie prototypów, przetestowanie, a w konsekwencji wprowadzenie na rynek i do praktyki klinicznej pierwszej polskiej elektrody ablacyjnej.
Planowane efekty: Efektem realizacji projektu będzie opracowanie gotowej do wdrożenia w praktyce klinicznej metody leczenia zaburzeń rytmu serca z zastosowaniem innowacyjnego znacznie ulepszonego w stosunku do oferty konkurencji pod kątem cech funkcjonalnych a jednocześnie tańszego, wyrobu medycznego- elektrody ablacyjnej firmy HAGMED.